• Nieuws

KBKW lid worden

Geachte confrater,
Beste collega-architect,

Waar we begin vorig jaar nog geconfronteerd werden met enkele coronamaatregelen is daar op heden niet veel meer van in voege. Gelukkig maar! We hebben de draad van ons leven en werk terug opgepikt en zijn weer volop aan de slag om het allerbeste van onszelf te geven.

Ook KBKW heeft z’n werking terug volop in gang gezet!

Als u in 2023 (opnieuw) lid wordt van de KBKW, dan kan u van al onze activiteiten, aan een héél voordelig tarief, genieten! Ik zet het voor u kort even op een rijtje:

• Gratis deelname aan de inspiratievolle architectuurcafés;
• Gratis deelname aan de voordrachten van experten en deskundigen;
• Gratis deelname aan onze occasionele activiteiten zoals werfbezoeken; architectuurquiz; en andere;
• Deelname aan ons jaarlijks etentjes (vroeger in januari, nu in juli) aan een voordeeltarief;
• Deelname aan de jaarlijkse architectuurreis (binnen- of buitenland) aan een voordeeltarief.
• …

Wat hoeft u hiervoor te doen?
U schrijft het bedrag van het door u gekozen lidmaatschap over op volgend rekeningnummer
BE 69 4732 1963 9178, BIC KREDBEBB. U vermeldt daarbij ‘Lidgeld 2023’ met uw naam. Uw lidmaatschap wordt daarna automatisch bij ons geregistreerd. Vanaf ontvangst van uw betaling kan u tot eind 2023 gebruik maken van alle ledenvoordelen.
Wij bieden onderstaande, zeer schappelijke, formules aan:
• Stagiairs: GRATIS lidmaatschap. Zij kunnen inschrijven via onze website onder de pagina “lid worden”.
• Enkele architecten: 65€ lidgeld.
• Architectenkantoren: 65€ lidgeld voor de eerste persoon. Vanaf de tweede persoon is het lidgeld slechts 35€.

Gewoon doen en dan zien wij elkaar binnenkort!
Tot dan!

Iris Dewitte, voorzitter KBKW 
  > Lees meer... > lid worden  
 

KBKW
voordeelkaart !

Met de KBKW willen wij de vereniging toegankelijker maken voor de steeds groter wordende groep sympathisanten. Volgens de statuten kunnen enkel architecten, ingenieurs, ingenieur-architecten en stagiairs lid worden van onze vereniging. Dit wil dus zeggen dat niet-professionele geïnteresseerden niet kunnen genieten van het interessante voordeeltarief waarvan leden kunnen genieten. Daarom roepen wij de 'KBKW voordeelkaart' in het leven.

Deze kaart kan aangekocht worden bij de KBKW voor een bedrag van €30 en heeft een activiteitenwaarde van €50. Op de kaart bevinden zich 10 vouchers waarmee het inkomgeld voor de publieke activiteiten kan betaald worden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die zich engageert om zo'n voordeelkaart aan te kopen voor 6€ een architectuurcafé kan bijwonen in plaats van de toegangsprijs aan de deur van 10€ te betalen. De kaart is niet persoonsgebonden en mag uitgewisseld/gedeeld worden met derden. De kaart kan tot 1 jaar na aankoop gebruikt worden.

Het bezitten van deze kaart betekent geenszins dat de eigenaar lid is van de KBKW. Lidmaatschap kan enkel verkregen worden door een geldige inschrijving en het betalen van de officiële jaarlijkse lidgelden. De toegangskaart kan dus ook niet gebruikt worden bij deelnames aan activiteiten voorbehouden voor KBKW-leden. De toegangskaarten zijn op alle publieke KBKW-activiteiten aan te kopen.

Voor professionelen blijft het lidmaatschap de meest interessante formule daar deze steeds gratis toegang of een uitzonderlijk voordeeltarief krijgen bij alle activiteiten. Daarnaast kunnen leden ook deelnemen aan ons jaarlijks nieuwjaarsdiner en deelnemen aan onze tweejaarlijkse verrassingsreis en andere reizen...


 
       
 

Architectuurcafé

Graag stelt KBKW u een nieuwe lezingenreeks door Belgische Architecten voor. Naast de reeds gekende activiteiten, studiedagen en -reizen wordt het architectuurcafé opgestart.

Het architectuurcafé is een activiteit voor en door Belgische Architecten en wordt steeds op een andere locatie in West-Vlaanderen georganiseerd. Met het architectuurcafé wil KBKW een aangenaam kader scheppen voor gesprek en ontmoeten. De avond bestaat uit twee delen: Allereerst een lezing, gegeven door een Belgische Architect over eigen werk, gekaderd binnen een actueel thema, bvb de strenger wordende bouwvoorschriften of origineel materiaalgebruik.
Na deze lezing worden de aanwezigen uitgenodigd in het architectuurcafé om bij te praten met collega's, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen bij een drankje en sfeervolle muziek.