• Nieuws

KBKW
verkiezing bestuur

UW MENING DOET ERTOE !


Eind dit jaar wordt het nieuwe KBKW-bestuur verkozen voor de periode 2019-2021.
Alle KBKW-leden zijn volgens de statuten verkiesbaar.


In de praktijk stellen we vast dat vooral de best gekende leden verkozen worden, doorgaans omdat ze reeds een bestuursfunctie uitoefenen en daardoor in de schijnwerpers komen.

We zijn ervan overtuigd dat er veel (jonge) leden zich ook graag actief zouden inzetten, maar niet verkozen raken omdat ze onvoldoende gekend zijn bij de andere leden.

Daarom willen we bij deze verkiezingen alle leden de mogelijkheid geven zich voor te stellen aan de andere leden zodat ze meer kans maken verkozen te raken.

Wil jij je actief inzetten voor KBKW en het architectenberoep, stuur dan voor 5 november '18 een mail met je kandidatuur naar secretariaat@kbkw.be.

Aarzel niet ons secretariaat te contacteren voor meer info.

Het uittredende KBKW-bestuur.

 
    > contact secretariaat  
 

KBKW
voordeelkaart !

Met de KBKW willen wij de vereniging toegankelijker maken voor de steeds groter wordende groep sympathisanten. Volgens de statuten kunnen enkel architecten, ingenieurs, ingenieur-architecten en stagiairs lid worden van onze vereniging. Dit wil dus zeggen dat niet-professionele geïnteresseerden niet kunnen genieten van het interessante voordeeltarief waarvan leden kunnen genieten. Daarom roepen wij de 'KBKW voordeelkaart' in het leven.

Deze kaart kan aangekocht worden bij de KBKW voor een bedrag van €30 en heeft een activiteitenwaarde van €50. Op de kaart bevinden zich 10 vouchers waarmee het inkomgeld voor de publieke activiteiten kan betaald worden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die zich engageert om zo'n voordeelkaart aan te kopen voor 6€ een architectuurcafé kan bijwonen in plaats van de toegangsprijs aan de deur van 10€ te betalen. De kaart is niet persoonsgebonden en mag uitgewisseld/gedeeld worden met derden. De kaart kan tot 1 jaar na aankoop gebruikt worden.

Het bezitten van deze kaart betekent geenszins dat de eigenaar lid is van de KBKW. Lidmaatschap kan enkel verkregen worden door een geldige inschrijving en het betalen van de officiële jaarlijkse lidgelden. De toegangskaart kan dus ook niet gebruikt worden bij deelnames aan activiteiten voorbehouden voor KBKW-leden. De toegangskaarten zijn op alle publieke KBKW-activiteiten aan te kopen.

Voor professionelen blijft het lidmaatschap de meest interessante formule daar deze steeds gratis toegang of een uitzonderlijk voordeeltarief krijgen bij alle activiteiten. Daarnaast kunnen leden ook deelnemen aan ons jaarlijks nieuwjaarsdiner en deelnemen aan onze tweejaarlijkse verrassingsreis en andere reizen...


 
       
 

Architectuurcafé

Graag stelt KBKW u een nieuwe lezingenreeks door Belgische Architecten voor. Naast de reeds gekende activiteiten, studiedagen en -reizen wordt het architectuurcafé opgestart.

Het architectuurcafé is een activiteit voor en door Belgische Architecten en wordt steeds op een andere locatie in West-Vlaanderen georganiseerd. Met het architectuurcafé wil KBKW een aangenaam kader scheppen voor gesprek en ontmoeten. De avond bestaat uit twee delen: Allereerst een lezing, gegeven door een Belgische Architect over eigen werk, gekaderd binnen een actueel thema, bvb de strenger wordende bouwvoorschriften of origineel materiaalgebruik.
Na deze lezing worden de aanwezigen uitgenodigd in het architectuurcafé om bij te praten met collega's, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen bij een drankje en sfeervolle muziek.