• Nieuws

KBKW

lidmaatschap

Geachte confrater,

Beste collega-architect,

 

 

Het zijn uitzonderlijke tijden.  Weinigen onder ons hadden begin dit jaar kunnen vermoeden in welke moeilijke, harde en verontrustende tijden we op heden zouden werken en leven.  Covid-19 heeft ons leven sterk overhoop gehaald en de impact op de toekomst is nog niet in te schatten.

Ik merk echter met vreugde in mijn hart op dat we er allen toch écht wel het beste van willen maken.  Net als ieder van jullie hoop ik dat we spoedig terug ons “normale” leven kunnen opnemen.  Alleen samen komen we hier doorheen.

 

Ook wij, KBKW, moeten als beroepsvereniging onze verantwoordelijkheid nemen en de nodige aanpassingen binnen ons bestuur doorvoeren.  Zo hebben wij beslist om alle geplande activiteiten tot nader orde uit te stellen.  Na het bouwverlof, mits toestemming van de bevoegde overheden, zal ons najaarsprogramma worden uitgewerkt en aan jullie worden gecommuniceerd.

 

Omdat wij met KBKW dit jaar niet het programma kunnen aanbieden dat jullie van ons verwachtten bij het aangaan van het lidmaatschap 2020, hebben wij binnen het bestuur besloten om alle leden, die op vandaag een lidmaatschap hebben bij KBKW, volgend jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden.  Uw lidmaatschap zal automatisch worden verlengd tot eind 2021.   U hoeft hiervoor verder niets te doen.  Onze administratie verwerkt dat helemaal voor u!

 

Het bestuur en ikzelf hopen dit najaar met vol enthousiasme de organisatie van onze geplande activiteiten terug op te kunnen pikken en kijken ernaar uit om jullie in goede gezondheid op onze toekomstige KBKW-activiteiten te mogen ontvangen!

 

In afwachting wens ik, samen met het voltallig bestuur van KBKW,  u en uw naasten boven alles een goede gezondheid toe!

 

Iris Dewitte, voorzitter KBKW

 

 

 

KBKW

voordeelkaart !

Met de KBKW willen wij de vereniging toegankelijker maken voor de steeds groter wordende groep sympathisanten. Volgens de statuten kunnen enkel architecten, ingenieurs, ingenieur-architecten en stagiairs lid worden van onze vereniging. Dit wil dus zeggen dat niet-professionele geïnteresseerden niet kunnen genieten van het interessante voordeeltarief waarvan leden kunnen genieten. Daarom roepen wij de 'KBKW voordeelkaart' in het leven.

 

Deze kaart kan aangekocht worden bij de KBKW voor een bedrag van €30 en heeft een activiteitenwaarde van €50. Op de kaart bevinden zich 10 vouchers waarmee het inkomgeld voor de publieke activiteiten kan betaald worden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die zich engageert om zo'n voordeelkaart aan te kopen voor 6€ een architectuurcafé kan bijwonen in plaats van de toegangsprijs aan de deur van 10€ te betalen. De kaart is niet persoonsgebonden en mag uitgewisseld/gedeeld worden met derden. De kaart kan tot 1 jaar na aankoop gebruikt worden.

 

Het bezitten van deze kaart betekent geenszins dat de eigenaar lid is van de KBKW. Lidmaatschap kan enkel verkregen worden door een geldige inschrijving en het betalen van de officiële jaarlijkse lidgelden. De toegangskaart kan dus ook niet gebruikt worden bij deelnames aan activiteiten voorbehouden voor KBKW-leden. De toegangskaarten zijn op alle publieke KBKW-activiteiten aan te kopen.

 

Voor professionelen blijft het lidmaatschap de meest interessante formule daar deze steeds gratis toegang of een uitzonderlijk voordeeltarief krijgen bij alle activiteiten. Daarnaast kunnen leden ook deelnemen aan ons jaarlijks nieuwjaarsdiner en deelnemen aan onze tweejaarlijkse verrassingsreis en andere reizen...

 

Architectuurcafé

 

Graag stelt KBKW u een nieuwe lezingenreeks door Belgische Architecten voor. Naast de reeds gekende activiteiten, studiedagen en -reizen wordt het architectuurcafé opgestart.

 

Het architectuurcafé is een activiteit voor en door Belgische Architecten en wordt steeds op een andere locatie in West-Vlaanderen georganiseerd. Met het architectuurcafé wil KBKW een aangenaam kader scheppen voor gesprek en ontmoeten. De avond bestaat uit twee delen: Allereerst een lezing, gegeven door een Belgische Architect over eigen werk, gekaderd binnen een actueel thema, bvb de strenger wordende bouwvoorschriften of origineel materiaalgebruik.

Na deze lezing worden de aanwezigen uitgenodigd in het architectuurcafé om bij te praten met collega's, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen bij een drankje en sfeervolle muziek.