KBKW bezoekt...

Villa Carvois en site L'Union

woensdag 25.05.16 om 13h30
Avenue du Président J. F. Kennedy 60
Croix (Roubaix)De villa Cavrois, een werk van de architect Robert Mallet-Stevens, figuur van de modernistische stroming, werd tussen 1929 en 1932 in Croix ontworpen en gebouwd, als architecturaal manifest, voor Paul Cavrois, textielindustrieel uit het Noorden, en zijn gezin. Omstreeks de jaren 1930 is Mallet-Stevens, samen met Le Corbusier, één van de meest besproken architecten.

Mallet-Stevens heeft de villa Cavrois bedacht als een waar modern kasteel met imposante afmetingen (een gevel van 60 m lang, 2800 m² vloeroppervlakte) en de verdeling in twee symmetrische vleugels. Bij het ontwerpen beperkt Mallet-Stevens zich niet tot het uitzetten van de architecturale volumes: hij tekent ook heel de binnenhuisinrichting, tot het kleinste element van het meubilair.

Na het overlijden van mevrouw Cavrois eind jaren '80 wordt de villa niet meer bewoond en raakt deze in verval. Krakers nemen er hun intrek, vandalen houden lelijk huis. In 1990 wordt de villa geklasseerd als historisch monument. In 2001 kan de staat de villa verwerven en worden de restauratiewerken aangevat. Een zorgvuldige verbouwing van meer dan tien jaar, ondersteund door historisch onderzoek, heeft de villa in haar oorspronkelijke staat kunnen herstellen.

Een deel van de villa werd opnieuw bemeubeld op basis van archiefdocumenten en met name foto's die dateren van 1932, waarvan we hun oorspronkelijke schikking kunnen afleiden.

De site L'Union in Tourcoing is een 80 hectare groot, oud industrieel gebied van textielfabrieken aan het kanaal van Roubaix. Het wordt stap per stap getransformeerd in een eigentijdse eco-wijk met zelfbedruipende energievoorziening. Het gebied is opgedeeld in 7 sectoren waarvan 2 min of meer afgewerkt zijn, 2 in uitvoering en 3 in studiefase.

L'Union is een gemengd project waar wonen, werken, winkelen en ontspanning samengaan in een groene omgeving. Industrieel erfgoed wordt herbestemd voor wonen of kantoren of krijgt een culturele bestemming. In andere deelgebieden kan duurzame nieuwbouw binnen de principes van het ecologisch charter. Er is plaats voor winkels, restaurants, een sportcomplex en een sattelietvestiging van het Institut du Monde arabe uit Parijs. Er veel aandacht voor groen waaronder een nieuw stadspark met focus op biodiversiteit. Een biomassacentrale en stadswarmtenet, aangevuld met een veld photovoltaische panelen levert de nodige energie.


Programma :

• 13:30u Samenkomst aan Villa Cavrois, Avenue du Président J. F. Kennedy 60 - Croix (Roubaix) – aanmelding en vorming groep
• 14:00u Rondleiding in Villa Cavrois door architect-gids (Frans gesproken)
• 15:30u Vertrek naar Maison de l'union, rue de Roubaix 157 - Tourcoing en vorming groep
• 15:45u Rondleiding op site L'Union door gids (Frans gesproken)
• 17:45u Einde rondleiding

Houd in uw reisplanning rekening met vertraging aan de grens door de Franse grenscontroles !

Inkom:
• gratis voor KBKW-leden
• 20 euro voor niet-leden