Experten aan het woord
Experten aan het woord


Donderdag 21 november 2019 om 17h00
Experten aan het woord gaat zoals vorig jaar door in
Westvlaams Tegelhuis, Armoedestraat 15 te 8800 Roeselare


KBKW nodigt uit op de jaarlijkse voordracht van de experten

Met als sprekers

- Architect Hilde Dewanckele
Het belang van het werfverslag vanuit het oog van de expertises (vb. stand der werken, wat is de definitie van weerverlet, planning)

- Ir. Willy Baert
Polis decenale: wat houdt polis decenale allemaal in?

- Ir.-arch. Eddy Rasschaert
Dakranden: zowel dakranden onder de vorm van een Ytongblok waarbij er problemen zijn met de uitzetting van isolatie waarbij de Ytongblok verschuift met aftekening op het pleisterwerk, alsook de problemen van dakrandprofielen en in het bijzonder een passende uitvoering voor het dampscherm en de problematiek van de aantasting van de multiplex platen die daar veelvuldig worden gebruikt

Aansluitend kan men eigen vragen voorleggen aan het panel.
Deze vragen kunnen bij voorkeur vooraf gemaild worden naar secretariaat@kbkw.be

Wij hopen u te mogen ontvangen en kijken uit naar uw komst.Inkom:

• gratis voor leden,
• niet-leden 10 euro (overschrijven op rekeningnummer BE 69 4732 1963 9178) of meerbeurtenkaart


> Inschrijven