Brandbestrijding en -preventie
Brandbestrijding en -preventie: theorie & praktijk

dinsdag 25.11.14 om 17h00 tot 19h00
Brandweerkazerne Kortrijk, Doorniksesteenweg 214 a


Interaktief panelgesprek met Jan Leenknecht, Kapitein brandvoorkoming van de stad Kortrijk

Heeft u zich ook al eens afgevraagd welke stappen en acties de brandweer onderneemt zodra een brand gemeld wordt ? Wie beslist welk materiaal uitrukt ?
Hoe worden de bluswerken ter plaatse georganiseerd ? Waarop dienen de brandweermannen te focussen om de brand te blussen en de schade te beperken ?

Hoe kunnen architecten helpen brand te voorkomen ? Hoe kunnen we bij brand vermijden dat er slachtoffers vallen en de schade aan het gebouw beperken ?
Wat kunnen we doen om een interventie veiliger te maken voor de brandweermannen ? Op welke zaken focust de brandweer bij het nazicht van bouwdossiers ?

Weet u wat brandklasse A2 FL-S1 eigenlijk betekent ? Heeft u zich ook al eens afgevraagd hoe gordijngevels brandveilig kunnen uitgevoerd worden ?
Weet u wat bedoeld wordt met verlaagde plafonds met EI30 (a→b) ? Waar moeten brandkleppen in luchtkanalen en kokers eigenlijk geplaatst worden ?

Wist u dat er voor regio Zuid-West-Vlaanderen één interventiezone, 'Fluvia' genoemd, operationeel wordt op 1 januari 2015 ? Wist u dat dit heel wat wijzigingen meebrengt in de benadering van de brandpreventie van gebouwen ? Wist u dat er zal betaald moeten worden om brandpreventieadvies te krijgen bij bouwaanvraagdossiers ?

Deze vragen en al uw andere vragen over brandpreventie komen aan bod op deze infoavond waarin Jan Leenknecht, Kapitein brandvoorkoming, in gesprek gaat met de aanwezigen.

Programma :

17.00 – 17.30 u : Ontvangst in de brandweerkazerne.
17.30 – 18.00 u : Hoe gaat de brandweer te werk bij een interventie.
18.00 – 18.30 u : De (nieuwe) brandnormen – al uw vragen beantwoord in een open vraaggesprek (enkel algemene vragen - geen vragen over concrete dossiers).
18.30 – 19.00 u : De nieuwe interventiezone 'Fluvia'. Wat verandert op 1/1/15.
19.00 – 19.30 u : Nakaarten bij een drankje.

Inkom gratis (inschrijven vereist)