Bouwteam, samen sterk.
Bouwteam,
De toekomst voor alle bouwproblemen ?


Vrijdag 19.04.13 om 14h00
Confederatie bouw Kortrijk
Kortrijksestraat 389/G
8500 Kortrijk


Budgetoverschrijding, lage winstmarges voor de betrokken partijen, gebrekkige coördinatie en communicatie zijn slechts enkele van de problemen die rijzen bij het inzetten van een klassiek organisatiemodel bij bouwprojecten. Projecten waarbij de actoren chronologisch na elkaar worden aangetrokken voor ontwerp, aanbesteding en uitvoering, hebben al te vaak geleid tot resultaten waarbij elke partij het laken zo hard mogelijk naar zich toe tracht te trekken zonder de gezamenlijke doelstelling, het creëren van een meerwaarde voor de klant, na te streven. Werken in bouwteam is een alternatief !

De integrale aanpak waarbij de knowhow van alle bouwpartners van bij de aanvang van het project samen wordt ingezet resulteert niet alleen in een beter project, maar ook in een budget- en tijdswinst. Voor het slagen van deze gelijkwaardige samenwerking tussen alle partijen zijn evenwel verschillende zaken essentieel: wederzijds vertrouwen, deskundigheid van alle partners, gezamenlijk engagement, risico's samen dragen, transparantie, …

Om dit complexe geheel voor u scherp te stellen laten we op deze namiddag zowel architecten, studiebureaus, aannemers als juristen aan het woord, die hun kennis en ervaringen met samenwerken in bouwteam willen delen. Zij krijgen de kans om hun visie op het geïntegreerd samenwerken te verduidelijken en worden nadien uitgenodigd tot een panelgesprek dit in interactie met het publiek.

Welkom aan alle architecten en aannemer en andere geïnteresseerde partijen.

Samenstelling panel:
• Voor Confederatie bouw: Jan Libeer
• Architecten: Architectenbureau Stramien, Bart Verheyen
• Studiebureau technieken: Ingenium, Jan De Smet
• Juristen: Eubelius, Wim Goossens
• Aannemer: ACH, Eric Leskens

Verloop van de namiddag:
• 14u00 Ontvangst
• 14u30 Inleiding door Nele Boussemaere "Samenwerken in bouwteam"
• 14u45 Toelichting door de verschillende panelleden met praktische cases.

- waardewinst (budget, tijd, kwaliteit)
- middelenbestek > prestatiebestek
- juridisch kader
- contract en ethisch charter
- operationeel kader (coördinatie en communicatie)
- financieel kader
- buitenlandse ervaring

• 16u00 Pauze
• 16u30 vraagstelling
• 17u00 Einde met drankje en hapje.

Inkom gratis.