01
01
01
01

Algemene
ledenvergadering
2019

Hierbij nodigt de KBKW u uit op de algemene ledenvergadering.

dinsdag 11.03.19 om 19.30u, Minister Liebaertlaan 23, 8500 Kortrijk

11/03/19
19.30u
     
 

KBKW lid worden

Wat zou u ervan zeggen als wij u tijd zouden kunnen geven? Geen extra uren op een dag natuurlijk, dat kan niemand! U zou deze waarschijnlijk toch spenderen aan uw bureau….

Neen, wij kunnen u tijd geven om eens bij te praten met concullega’s. Delen zij ook uw bezorgdheden rondom nieuwe wetgeving en normering? Hoe pakken zij het aan? Wij geven u ook tijd om een kijkje te nemen naar de projecten waar andere architectenbureaus aan werken; tijd om even een frisse neus te halen in steden waarbij recente architectuur centraal staat of tijd om u te laten briefen door deskundigen die u up-to-date houden aangaande de laatste verwikkelingen in hun vakgebied….
Kortom… een scala aan tijd die minstens even vruchtbaar en interessant kan zijn als de tijd die u spendeert aan uw bureau!

Als u in 2019 (opnieuw) lid wordt van de KBKW (Koninklijke Bouwmeesterskring van West-Vlaanderen), de beroepsverenging voor architecten van onze provincie, dan kan u van dit alles, aan een héél voordelig tarief, genieten!

 
  > Lees meer... > lid worden  
 

Werktijdberekening
van een architectenopdracht

Vanaf 2012 werd er door de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, onder leiding van architect en hoofddocent vakgroep management Johan Rutgeerts, een grootschalig onderzoek opgestart omtrent de nacalculatie van architectenprestaties.  Dit onderzoek werd in de loop van 2015 verder uitgebreid met de steun van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.  Met de medewerking van de Vlaamse Raad, de beroepsverenigingen en de verzekeraars Protect en Arco werden architecten opgeroepen om hun tijdsregistraties ter beschikking te stellen.  De resultaten kunnen geraadpleegd worden in de studie die u hieronder kan downloaden.  

De studie leidde tot het ontwikkelen van een online tool waarbij de gemiddelde werktijd van een architectenopdracht berekend kan worden volgens de totale oppervlakte en bouwkost van het project.  Deze werktijdberekening geeft een realistisch beeld van het aantal te verwachten werkuren te presteren aan de opdracht.  Het gaat telkens om volledige opdrachten - van ontwerp tot en met oplevering.   De gehanteerde parameters in deze tool zijn berekend op basis van het grootschalig onderzoek dat de workload van de architecten registreerde in diverse categorieën van opdrachten.  

Wij nodigen u vriendelijk uit om deze tool te raadplegen zodra u de impact van een bepaald project op uw werktijd wenst na te gaan.  

Raadpleeg de online tool: http://archimath.systeme-d.com 
  > Lees meer.. > Download pdf studie  
 
 
KBKW
voordeelkaart !

Met de KBKW willen wij de vereniging toegankelijker maken voor de steeds groter wordende groep sympathisanten. Volgens de statuten kunnen enkel architecten, ingenieurs, ingenieur-architecten en stagiairs lid worden van onze vereniging. Dit wil dus zeggen dat niet-professionele geïnteresseerden niet kunnen genieten van het interessante voordeeltarief waarvan leden kunnen genieten. Daarom roepen wij de 'KBKW voordeelkaart' in het leven.

Deze kaart kan aangekocht worden bij de KBKW voor een bedrag van €30 en heeft een activiteitenwaarde van €50. Op de kaart bevinden zich 10 vouchers waarmee het inkomgeld voor de publieke activiteiten kan betaald worden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die zich engageert om zo'n voordeelkaart aan te kopen voor 6€ een architectuurcafé kan bijwonen in plaats van de toegangsprijs aan de deur van 10€ te betalen. De kaart is niet persoonsgebonden en mag uitgewisseld/gedeeld worden met derden. De kaart kan tot 1 jaar na aankoop gebruikt worden.

 
  > Lees meer...