Experten aan het woord 2022

 

 

 

 

 

Donderdag 20 oktober 2022 om 17 uur

Westvlaams Tegelhuis

Armoedestraat 15

8800 Roeselare

 

 

 

KBKW nodigt uit op de jaarlijkse voordracht van experten, met als sprekers:

 

- Stefaan Pieters (burgerlijk bouwkundig ingenieur)

 

   Brandveiligheid van gevels

 

- Eddy Rasschaert (burgerlijk ingenieur-architect)

 

   Stormvastheid van dakranden en spouwoverbruggingen

 

 

Aansluitend kan men eigen vragen voorleggen aan het panel.

Deze vragen kunnen bij voorkeur vooraf gemaild worden naar secretariaat@kbkw.be

 

 

Wij hopen u te mogen ontvangen en kijken uit naar uw komst.

 

 

 

Inkom:

• gratis voor KBKW-leden

• 10 euro voor niet-leden (te betalen aan inkom)

(overschrijven op rekeningnummer BE 69 4732 1963 9178) of meerbeurtenkaart